Muzika koja osvaja

Osmišljena je reklamna kampanja za Radijski festival. Na levoj strani slike vidimo deo starog radio uredjaja, a…